Úvod » Slovník pojmů » E » Ekosystém

Co je ekosystém?

Ekosystém je funkční součást přírody. Je to místo (geografická oblast), ve které žijí společně živé a neživé části přírody a navzájem se ovlivňují. Do ekosystému se zahrnují všechny biotické organismy – živočichové, rostliny, jednoduché mikroskopické organismy (například bakterie, viry, řasy) a také abiotické faktory – půda, podloží, klimatické podmínky (teplota, vlhkost). Hlavním znakem ekosystému je závislost a propojenost všech jeho součástí. Celý zemský povrch tvoří navzájem propojené ekosystémy.

Příklad fungování ekosystému

Na teplotě a vlhkosti závisí, jaké rostliny v daném prostředí porostou. Rostliny tvoří pak potravu (nebo úkryt)  pro živočichy, kteří se jimy živí. A kterým zrovna tento typ výživy vyhovuje. Tato zvířata mohou být kořistí pro další tvory anebo mohou být hostiteli pro různé druhy mikroorgnismů.

Typy ekosystému

Přirozený ekosystém

Tvořen přírodou, která je člověkem nedotčená.

 • Pro toto území je typická biodiverzita – velké množství druhů.
 • Biologická rovnováha – vyváženost, žádný druh nepřevyšuje optimální množství. Každý má svého přirozeného predátora.

Druhy přirozeného ekosystému

 • Horské louky,
 • prales,
 • tundra,
 • tajga,
 • korálové útesy,
 • vysokohorské oblasti,
 • jezera mokřady,
 • rašeliniště.

Umělý ekosystém

Vytvořený zásahem člověka.

 • Monokultura – malý počet druhů na území.
 • Narušení přirozené biologické rovnováhy, kvůli přizpůsobení potřebám člověka.
 • Spotřeba energie pro obdělávání umělého ekosystému (pohonné hmoty, lidská energie pro zakládání a údržbu).

Druhy umělého ekosystému

 • Pole,
 • zahrady,
 • sady,
 • parky,
 • přehradní nádrže,
 • zahradní jezírka,
 • rybníky,
 • hospodářské lesy,
 • město.

Co je ekosystém jezírka?

Ekosystém zahradního jezírka patří do vodních ekosystémů a je typem umělého ekosystému, jelikož se na jeho vzniku podílel člověk.
Je to koloběh života v jezírku i okolo něj. Vše živé i neživé se navzájem ovlivňuje. Kameny v jezírku ovlivňují kvalitu vody, kvalita vody ovlivňuje růst rostlin a mikroorganismů. Přemnožení řas ovlivňuje život rybího osazenstva jezírka. Celé jezírko a jeho klima kolem dodává úkryt a životní prostředí pro další bezobratlé živočichy. Které zase mohou být potravou pro vyšší řád živočichů. Jedni bez druhých by se neobešly a vznikla by nerovnováha.
Většina jezírkářů se snaží dosáhnout co nejpřirozenějšího prostředí, ale často si musí dopomáhat vložením energie. Jak strojové (přístroje podporující čisté jezírko – filtrace, skimmer, gula), tak lidské – musí vynaložit práci, aby jezírko vůbec vzniklo a fungovalo.

Co je ekosystém rybníka?

Ekosystém rybníka je velmi podobný ekosystému jezírka. Rozdíl je v jejich rozloze. Pravidlem je, že čím větší objem vodní nádrž má, tím menší zásah člověka potřebuje. Příroda, pokud k tomu má dostatečné podmínky, si dovede ekosystém vzít do svých rukou a časem se z umělého může stát klidně přirozený.

Veronika Jadrná