Úvod » Slovník pojmů » H » Hloubková zóna

Co je hluboká zóna v jezírku?

Hloubková zóna v jezírku je místo, kam se mohou ukrýt ryby k zimnímu odpočinku. Jeho výška hladiny ode dna by měla být minimálně 60 cm. Zpravidla se bezpečná hloubka pro přezimování pohybuje okolo 1 m. V této části jezírka jsou submerzní rostliny umístěny v koších a na zimu se přemisťují do vhodnějšího prostředí. Hloubková zóna navazuje na mělkou a tvoří nejhlubší část jezírka.

Proč je hloubková zóna důležitá?

Jezírko potřebuje mít hloubkovou zónu z několika důvodu:

  • poskytuje zázemí pro přezimování ryb,
  • voda v jezírku se tolik v letních měsících nepřehřívá,
  • kořeny rostlin čistí vodu.

Jaké rostliny se vysazují do hluboké zóny?

  • Lekníny
  • Šídlatky
  • Stulík
  • Okřehek
  • Stolístek
Veronika Jadrná