Úvod » Slovník pojmů » H » Heterotrofní organismy

Co jsou heterotrofní organismy?

Heterotrofní organismy si nedokáží chemickými procesy syntetizovat (vyrábět) potravu sami. Opakem jsou jim autotrofní organismy. Heterotrofové musí konzumovat jiné živé organismy, aby získali energii pro svůj život a růst. V potravním řetězci jsou heterotrofní organismy na druhé a třetí trofické úrovni.

Jaké jsou druhy heterotrofních organismů?

Mezi heterotrofy se řadí živočichové, houby, rostliny, které nevyužívají pro vznik energie fotosyntézu (nejsou zelené), mikroorganismy. Heterotrofní výživa se může skládat u některých organismů i z produktů vzniklých chemotrofií. To znamená, že získávají energii z chemického procesu – rozkladu organické hmoty.

Zvláštním druhem jsou mixotrofní organismy, které kombinují autotrofii i heterotrofii. Jako příklad lze uvést masožravky.

Podle zdroje energie lze dělit typy heterotrofů:

  • Fotoheterotrofní organismy – využívající sluneční energii, ale nedostačuje jim oxid uhličitý jako jediný zdroj uhlíku. (Purpurové nesírové bakterie, zelené nesírové bakterie, heliobakterie)
  • Chemoheterotrofní organismy – rozkladem (oxidací) organických látek (tuků, sacharidů, bílkovin) získává organismus energii pro život. (člověk, živočichové a houby)

Podle zdroje uhlíku:

  • Organotrofy – zpracovávají uhlík z organických sloučenin. Z rostlin a zvířat. Cukry, tuky, bílkoviny.
  • Lithoheterotrofy – zpracovávají uhlík z anorganických sloučenin. Amoniak, dusitany, síra.

Heterotrofní organismy jsou konzumenti závislí na autotrofech. Autotrofy se starají o primární prostředky pro život. Vytváří kyslík a cukry. Heterotrofy pak spotřebovávají produkty autotrofů. Získávají energii rozkladem vzniklých sacharidů nebo oxidací sacharidů, lipidů a proteinů.

Heterotrofní organismy využívají všechnu získanou energii z potravy pro svůj růst a rozmnožování. Oproti tomu autotrofní organismy část své energie ukládají do uhlíkatých skeletů.

Veronika Jadrná