Úvod » Slovník pojmů » CH » Chemosyntéza

Co je chemosyntéza?

Chemosyntéza je způsob získávání energie organismů pro jejich růst a rozmnožování. Na rozdíl od fotosyntézy nepotřebují k přeměně látek na energii sluneční záření. Oxid uhličitý přeměňují autotrofní i heterotrofní organismy z anorganických a méně pak z organických látek. Při chemosyntéze nevzniká kyslík.

Jaké organismy získávají energii chemosyntézou?

  • Chemoheterotrofní organismy – oxidací organických látek (lipidů, glukózy, proteinů) vytvářejí pro energii pro život.
    • Živočichové,
    • lidé,
    • houby.
  • Chemoautotrofovní organismy – chemickou reakcí – oxidací – přeměňují dusíkaté, sirovodíkové nebo metanové sloučeniny na životně potřebnou energii.
    • Bakterie žijící v nehostinných podmínkách. Druhy nitrifikačních i denitrifikačních bakterií, sirné bakterie, vodíkové bakterie, železité bakterie.
Veronika Jadrná