Úvod » Slovník pojmů » F » Fotosyntéza

Co je fotosyntéza?

Fotosyntéza je biochemický proces, při kterém rostlinné organismy využívají sluneční záření, vodu a oxid uhličitý k výrobě kyslíku a energie v podobě cukrů. Tento proces probíhá v chloroplastech zelených rostlin, v řasách, v sinicích, v některých bakteriích. Díky fotosyntéze existuje život na Zemi v podobě, jakou známe.

První organismy, které fotosyntetizovali zřejmě nevytvářeli kyslík (byli anoxygenní). Nejstarší z nich se odhadem vyskytovali již před 3,5 až 3,8 miliardy lety. Teprve až tehdy, když začala oxygenní fotosyntéza vznikl v atmosféře kyslík. Prvními mikroorganismy, které dokázali produkovat kyslík byli sinice. Ty se objevili před 2 miliardami let. Chloprasty vděčí za svůj vznik sinicím. Zřejmě pohltily jejich buňku a žily uvnitř ní v symbióze a postupem času se přeměnily v organely (specifická část buňky, která má konkrétní úlohu).

Jaký je proces fotosyntézy jednoduše?

Při fotosyntéze přijímají rostliny vodu (H2O) – z půdy nebo ze vzduchu a oxid uhličitý (CO2 ). V buňce je voda a oxiduje, čímž ztrácí elektrony. Oxid uhličitý se redukuje a tím naopak elektrony získává. Tímto procesem se voda přeměňuje na kyslík, oxid uhličitý a glukózu. Vzniklý kyslík se uvolňuje zpět do vzduchu a energie z glukózy se ukládá do molekul těla rostliny.

Jaká je rovnice fotosyntézy?

Zjednodušená rovnice fotosyntézy:
6 CO2  + 6 H2O -> C6H12O6 + 6 O2

Jaké jsou fotosyntetické organismy?

Jsou to všechny organismy, které si zajišťují energii pomocí fotosyntézy.

  • Zelené rostliny.
  • Některé druhy bakterií.
  • Sinice.
  • Zelené a hnědé řasy.
  • Mnohé ruduchy.
  • Obrněnky, skrytěnky, krásnoočka

Chlorofyl jako nedílná součást rostlinné fotosyntézy

Uvnitř buněk jsou organely – chloroplasty. Mají na starost uchovávání energie získanou ze slunečního světla. Uvnitř chloroplastu je chlorofyl – pigment, který vstřebává světlo ze Slunce a zároveň dává rostlinám zelenou barvu. Během fotosyntetické reakce chlorofyl absorbuje energii modrého a červeného světelného vlnění a odráží vlny zeleného světla, proto vypadají rostliny zeleně.

Průběh fotosyntézy a světlo

Část fotosyntézy je závislá na světelném záření – tato reakce probíhá v thylakoidní membráně. Chlorofyl vstřebává sluneční energii a přeměňuje ji chemickou reakcí na molekuly ATP a NADPH.
Reakce nezávislá na světle se nazývá také Calvinův cyklus, probíhá ve stromatu (prostor mezi tylakoidními membránami a chloroplastem). Zde se energie ATP a NADPH využívá na vytvoření molekul sacharidů (glukózy) z oxidu uhličitého.

Typy fotosyntetických reakcí

Existuje více typů fotosyntetických reakcí. Rozlišují se podle toho kolik vznikne uhlíkových sloučenin.

  • Fotosyntéza C3 – Tříuhlíkové sloučeniny se nazývají 3-fosfoglycerová kyselina z níž se během Calvinova cyklu stává glukóza.
  • Fotosyntéza C4 – Čtyřuhlíková meziproduktová sloučenina se dále štěpí na oxid uhličitý a tříuhlíkovou sloučeninu během Calvinova cyklu. Tento typ fotosyntézy má výhodu v tom, že můžou rostliny fotosyntetizovat i za špatných světelných podmínek nebo vody.
Veronika Jadrná