Úvod » Slovník pojmů » F » Formaldehyd (formalín, formol)

Co je formaldehyd?

Formaldehyd (methanal, metanal) je bezbarvá látka, která je pro organismy jedovatá. Je to derivát uhlovodíku v plynném skupenství. Zároveň je rozpustný ve vodě a lze ho použít jako roztok. Používá se při výrobě chemikálií (např. barvy, lepidla), dřevotřísek, hnojiv, papíru. Ve vysokých koncentracích a dlouhodobému působení je pro organismus karcinogenní. Může se vyskytnout název formalín nebo formol.

Jaké jsou vlastnosti formaldehydu?

Formaldehyd vzniká oxidací methanolu nebo ze syntézního plynu. Jeho vzorec je CH2O, funkční HCHO. Chemické vlastnosti formaldehydu jsou:

 • Plynné skupenství,
 • bezbarvá látka,
 • štiplavý zápach,
 • těkavý,
 • toxicita,
 • karcinogen,
 • snadno rozpustný ve vodě a polárních rozpouštědlech.

Roztok formaldehydu se nazývá formalín. Je v koncentraci 35 – 50 %. Formaldehyd se vypařuje z vodného roztoku delší dobu než voda.

Ve vodě a v půdě ho odbourávají mikroorganismy.

Kde se formaldehyd vyskytuje?

Formaldehyd je používán ve zpracovatelském průmyslu a vyskytuje se i v přírodě.

Přírodní výskyt formaldehydu

Formaldehyd vzniká v troposféře (součást zemské atmosféry) oxidací uhlovodíků. Dále také v menším množství během rozkladu zbytků rostlin a přeměnou chemických látek, které jsou uvolňovány listy stromů a keřů. Vlivem slunečního záření se transformuje na oxid uhličitý.

Použití formaldehydu (formalínu) v průmyslu

 • Formaldehyd je hojně používán při výrobě močovino-formaldehydových pryskyřic. Ty jsou pak součástí lepidel, dřevotřísek, koberců, lepených překližek, pěnové izolace, textilu.
 • Formaldehyd je také také látka, která se používá při výrobě japonského porcelánu.
 • Díky svým vlastnostem je spotřebováván př výrobě nátěrů, výbušnin, činidel.
 • Konzervační, desinfekční a strelizační prostředek. Použití v lékařství (dezinfekce lékařských nástrojů), veterinářství (např. léčba nemocí ryb v jezírku), zemědělství (desinfekce půdy i semen, insekticid, fungicid).

Využití formaldehydu při léčbě ryb

Při onemocnění ryb v jezírku, rybníku nebo akváriu se používá formaldehyd jako dezinfekce. Měl by být používán 1% formaldehyd. Nesmí být aplikován paraformaldehyd, což je bílá pevná látka, kterou obsahuje formalín a je vysoce jedovatá.

Formalín se používá na léčbu ryb vůči prvokům i parazitům (např. motolicím) usídlujícím se na povrchu těla (ploutvích, kůži) i žábrách.

Nedoporučuje se na léčbu plísní a proti bakteriálním infekcím.

Aplikuje se ve formě léčivé koupele.

Jaká jsou rizika použití formaldehydu?

Nejvíce se do těla dostává formaldehyd vzduchem a kapalinami. Uvnitř orgánů se pak vstřebává.

Způsobuje podráždění očí i kůže i dýchacích cest. Delší vystavování účinkům formaldehydu může vyvolávat bolesti hlavy nebo zánět nosní sliznice.

Působení formaldehydu ve vysoké koncentraci způsobuje zánět průdušek, otok plic, zákal rohovky i ztrátu zraku.

Požití formaldehydu poleptává a narušuje sliznici. Poškozuje centrální nervovou soustavu. V těle se pak mění na kyselinu mravenčí, která má za následek dušnost, snížení tělesné teploty a může vést až k úmrtí.

Veronika Jadrná