Úvod » Slovník pojmů » F » Frakce kameniva

Co je frakce kameniva?

Pro stavební práce nebo úpravy zahrady je pojem frakce nezbytný. Frakce je používána u vyjádření velikosti podkladového materiálu. Materiál je tvořen různou velikostí kamenů, které do podkladu zahradních cest, příjezdových cest nebo okrasných cestiček patří.

Pokud nechcete nechat výstabu na specializované firmě, tak je nutné pojem frakce znát a používat :-). Díky tomu pro vás bude s dodavateli kamenů a drťe mnohem jednodušší domluva. Buďte napřed nebo alespoň držte krok :-).

Jaké materiály se vyjadřují ve frakci?

 • Drťrozdrcený kámen na různé velikosti.
 • Kámen – zakulacený – nazýván také jako kačírek. Zbytky po těžbě písku.

Co zamenají čísla v označení frakce (hrubosti) kameniva?

Čísla pro označení frakce vyjadřují velikost kamene. Aby se dal kámen dělit podle velikost, je třeba ho přesít. A pokud chceme získat velikost frakce 8/16 přesíváme kameny na sítu s velikostí ok 16 mm. Pod tímto sítem se nachází síto s velikostí ok 8 mm. Ty kameny, které zůstanou ležet na sítu s velikostí 8 mm, jsou frakce 8/16.

Při výběru kamene se můžete setkat s označením 0. Nula značí to, že je kámen nepraný. Objevují se v něm malinké kousky písku nebo úlomků. Pozornost označení 0 musí věnovat všichni ti, kteří chtějí drť použít jako drenáž. Pro drenážní účely je nepraný kámen nevhodný, jelikož písek a drobné úlomky při hutnění propadnou na dno a vytvoří nepropustnou vrstvu.

Kolik váží kubík (m³) kameniva?

Nelze s přesností říct. Hmotnost kameniva závisí na několika parametrech.

 • Druh kamene
 • Velikost frakce – Čím větší frakce -> tím nižší hmotnost na m³
 • Jaký způsobem je kámen nasypaný:
  • volně sypané kamenivo
  • setřesené kamenivo – zhruba o 20 % větší hmotnost
Pro vážení kameniva se používají dva pojmy, které je dobré znát.
  • Objemová hmotnost – je hmotnost kameniva včetně vzduchových dutin a pórů, ale bez mezer mezi kameny – setřesené kamenivo.
  • Sypná hmotnost – je hmotnost kameniva včetně vzduchových dutin, a včetně mezer mezi kameny – volně sypané kamenivo.
Hmotnost (t/m³)

volně loženého kameniva

Hmotnost (t/m³)

setřeseného kameniva

Kamenivo velké frakce 1 + 20 %
Kamenivo malé frakce 1,4 – 1,8 + 20 %

Výpočet množství spotřeby kameniva

K výpočtu objemu kameniva budete pořebovat  metr a vzoreček ze základní školy.

   1. Změřte nejdřív výšku vrstvy, kterou chcete vysypat drtí. (např. výška – 0,5 m)
   2. Potom změřte plochu, kterou budete zasypávat. (délky stran 2 m a 3 m)
   3. Potřebný objem v m³ spočítáme – 0,5 x 2 x 3 = 3 m³ (kubíky).
   4. K výsledku přičtěte ještě 20 – 25 % materiálu navíc. V našem ukázkovém případě bychom objednali necelé 4 kubíky kameniva.

Pamatujte, že je lepší objednat drtě více nežli méně. Kamenivo se prodraží hlavně na dopravě.

Druhy kameniva podle frakce

Frakce štěrku

sterk

Velikost frakce (Velikost v mm)
Šterk velké frakce 16/32 (16 – 32 mmm), 11/22 (11 – 22 mm) , 8/16 (8 – 16 mm)
Štěrk malé frakce 4/8 (4 – 8 mm), 0/63 (nepraný štěrk 63 mm), 0/32 (nepraný štěrk 32 mm)

Prodejci mají různou nabídku frakcí, informujte se vždy přímo u něho.

Frakce makadamu

makadam

Velikost frakce (Velikost v mm)
Makadam velké frakce 32/16 (32 – 16 mm) 16/32 (16 – 32 mmm), 11/22 (11 – 22 mm) , 8/16 (8 – 16 mm)
Makadam malé frakce 4/8 (4 – 8 mm)

Prodejci mají různou nabídku frakcí, informujte se vždy přímo u něho.

Frakce štěrkopísku

sterkopisek

Velikost frakce (Velikost v mm)
Šterkopísek malé frakce 0-4 (0 – 4 mm), 0-8 (0 – 8 mm), 0-16 (0 – 16 mm), 0-32 (0 – 32 mm)

Prodejci mají různou nabídku frakcí, informujte se vždy přímo u něho.

Frakce štěrkodrti

štěrkodrť

Velikost frakce (Velikost v mm)
Šterkodrť malé frakce 0-32 (0 – 32 mm), 0 -64 (0 – 64 mm)

Prodejci mají různou nabídku frakcí, informujte se vždy přímo u něho.

Frakce kačírku

kačírek

Velikost frakce (Velikost v mm)
Kačírek velké frakce 16/32 (16 – 32 mm), 32/64 (32 – 64 mm)
Kačírek malé frakce 4/8  (4 – 8 mm), 8/16 (8 – 16 mm), 4/16 (4 – 16 mm), 11/22 (11 – 22 mm), 16/22 (16 – 22 mm)

Prodejci mají různou nabídku frakcí, informujte se vždy přímo u něho.

Frakce drceného kameniva

drcené kamenivo

Velikost frakce (Velikost v mm)
Drcený kámen velké frakce 32/63 (32 – 63 mmm), 11/22 (11 – 22 mm) , 8/16 (8 – 16 mm)

Prodejci mají různou nabídku frakcí, informujte se vždy přímo u něho.

Frakce písku

písek

Velikost frakce (Velikost v mm)
Frakce písku 0-2 (0 – 2 mm), 0-4 (0 – 4 mm), 0-8 (0 – 8 mm)

Prodejci mají různou nabídku frakcí, informujte se vždy přímo u něho.

Na co je lépe použít drť a na co kámen? O tom se dozvíte v článku Frakce kameniva podle použití.

Veronika Jadrná

 |  Kamenivo