Úvod » Články » Jaké jsou druhy kameniva a podle čeho se dělí?
|

Jaké jsou druhy kameniva a podle čeho se dělí?

Kamenivo je nezbytnou součástí staveb a úprav okolo domu nebo zahrady. Ztrácíte se v množství druhů a typů kameniva? Níže vysvětlím vše přehledně. Už nebudete tápat v neznámu mezi kameny.

Druhy kameniva

Umělé kamenivo

Umělé kamenivo je náhrada za přírodní kámen. Nevytvořila ho příroda nýbrž člověk.

Vzniká:

  • tepelnou expandací – přímo vyráběné – Liapor (Keramzit),
  • jako průmyslový odpad – škvára, struska, popílek.

Hutné umělé kamenivo

Vzniká jako odpadní produkt při výrobě železa. Nazývá se vysokopecní struska. Tekutá struska se ochlazuje se vodou a tím vzniká granulovitost. Větší shluky strusky se drtí a třídí podle frakce na struskové kamenivo.

Pórovité umělé kamenivo

Vzniká tepelnou expandací cyprisových jílů nebo břidlice nebo sbalkováním popílku.

Vznik Liaporu (dříve nazývaného Keramzit)

Jíl se nejdříve drtí a mele. Potom se nechá odležet. Posledním krokem je lisovaní do granulí, které se pak vypalují v rotační peci. Poté se třídí podle frakce.

Kamenivo vzniklé tepelnou expanzí má spečený, docela hladký povrch. Sbalkovaný popílek má nerovný povrch.
liapor

Přírodní drcené kamenivo

Je to kamenivo, které se získává v povrchových kamenolomech pomocí odstřelů a následným drcením velkých částí.

Přírodní těžené kamenivo

Těžba kameniva může být buď

  • pod vodou – těžba z vody nebo
  • na povrchu – suchá těžba.

Těžba probíhá buď v nivách řek nebo na místech s vhodným podložím. Jedná se o kulaté kamenivo štěrk a písek, kačírek.

Recyklované kamenivo

Jedná se o kamenivo, které bylo dříve použito jako konstrukční materiál. Následně bylo vybouráno, odstraněno. Recyklované kamenivo se získává z demolic starých objektů, z přestaveb, z odstraněných dopravních staveb.

Využití recyklovaného kameniva je jako levnější a ekologičtější náhražka přírodního kameniva.

Recyklované materiály:

Veronika Jadrná

Podobné příspěvky