Úvod » Slovník pojmů » Š » Štěrbinový filtr

Co je štěrbinový filtr (štěrbináč)?

Štěrbinový filtr slouží k mechanické filtraci. Tvoří první stupeň filtrace. Předtím, než se voda dostane do biologické části filtrace, z ní odstraní částice hrubých nečistot – listí, odpad z ryb, tlející rostliny, zbytky nesnědeného krmiva a další organické i anorganické prvky. Šterbinový filtr pomáhá čistit vodu v jezírku a udržovat správnou biologickou rovnováhu.

Jak funguje štěrbinový filtr?

Štěrbinové filtry dokáží zachytit mechanické částice velikosti 200 – 300 micronů a větší.
Ve filtrační nádobě je umístěno síto, kterým protéká voda z jezírka. Síto je vyspádované. Voda teče na jeho vrchní část, protéká štěrbinami a postupně zachycuje nečistoty.
Voda se přes štěrbiny navíc okysličí a tím pomáhá při procesu nitrifikace aerobním bakteriím v biofiltru v jejich činnosti rozkladu čpavku a biologických odpadních látek.

Co tvoří šterbinový filtr?

Filtr je tvořen z několika částí:

  • Přítokovou komorou, uložením pro síto, nerezovým sítem, odtokovou komorou.
  • Celý filtr je zajištěn mechanismem pro optimální sílu proudu vody tekoucí na síto. Právě mechanismus řízení průtoku vody přes síto je jedním z nejdůležitějších faktorů pro správné fungování.

Jaké jsou způsoby zapojení štěrbinového filtru?

Štěrbinový filtr lze zapojit dvěma způsoby.

Čerpadlové zapojení štěrbinového filtru

Voda do štěrbináče může vtékat přes čerpadlo, které nasává vodu přímo z jezírka. Tento způsob je nejjednoduší, nejlevnější, ale také nejméně účinný.

Koš čerpadla může zachytit větší nečistoty a ty se v něm pak rozkládají, přičemž vznikají nežádoucí látky.

Přímo v čerpadle se mohou nečistoty rozmělnit na meší kousky, které pak mohou projít štěrbinovým sítem zpět do jezírka.

Výhodu však je možnost umístění filtru nad úroveň hladiny. Voda musí být nad úrovní skimmeru a pak čerpadlo bude dodávat vodu do filtru. I v případě připojení ke dnové vpusti.

Gravitační zapojení štěrbinového filtru

Gravitační zapojení štěrbinového filtru je složitější. Žádá si využití pohyblivých částí.

Vrchní část filtru se umisťuje 2,5 cm nad hladinu jezírka. Zbývající část je pod úrovní vodní hladiny.

Čerpadlo se instaluje až za síto, takže se nezanáší nečistotami.

Pohyblivé části jsou na plováku, který se vznáší nebo padá dolů podle toho, kolik vody nasává z filtru. Některé mechanismy využívají pohyblivé nebo statické “tácky”. Nevýhodou zapojení přes “tácky” je závislost na rovnoměrné hladině jezírka. Plováky má omezený pohyb a ve chvíli, kdy hladina jezírka klesne, může dojít k nasávání vzduchu do čerpadla. Tento problém může vyřešit systém automatického dopouštění jezírka anebo pravidelná kontrola.

Jak se čistí štěrbinový filtr?

Šterbinový filtr vyžaduje časté a pravidelné čištění. Největší kontrolu vyžaduje v období intenzivního krmení ryb, kdy se nesnědená potrava dostává na dno a přes gulu se dostává do štěrbinového filtru. Nebo v případě velkého spadu listí. Za těchto podmínek je třeba čistit filtr po 2 – 3 dnech. V případě malého množství ryb se jedná o týdenní interval. Podle podmínek stačí i jednou za měsíc.

Nevýhody štěrbinového filtru

  • Pokud je síto zanesené, snižuje se tím jeho funkčnost.
  • Druhým důvodem je fakt, že se zachycené nečistoty začnou rozkládat. Tímto procesem spotřebovávají kyslík, který potřebují bakterie v biologickém filtru. A zároveň podporují růst vláknitých řas.
Veronika Jadrná