Úvod » Slovník pojmů » J » Ječná sláma

Co je ječná sláma?

Ječná sláma je vedlejším produktem při zpracovávání ječmene. Ječmen se sklízí sekáním. Primárně se pěstuje pro zrno, které se dále zpracovává. Ozimný ječmen se používá na krmení dobytka. Zrna jarního ječmene jsou pak nezbytnou součástí při výrobě piva, jehož nezbytnou součástí je slad. Může být složkou i jiných destilátů. Sláma je pak dlouhý stonek, který zbyde po odstranění zrn. Stébla se pak nechávají vyschnout a lisují se do balíků.

Jaké je použití ječné slámy v jezírku?

Ječná sláma je pomocníkem v boji proti řasám v jezírku nebo rybníku. Je to alternativa k chemickým přípravkům. Ječná sláma je přírodní produkt a využívá se jejích přirozených schopností.

Aplikuje se přímo do vody. Buď v podobě balíku slámy nebo extraktu.
Ječná sláma musí být umístěna do pytlů nebo síťoviny, aby držela při sobě, ale aby měla zároveň dostatek kyslíku pro rozkladné procesy. Dále je třeba, aby byl pytel na hladině (lze zajistit umístěním plováku přímo do pytle). Nesmí se potopit, pak procesy neprobíhají.

Jakou dávku ječné slámy použít do zahradního jezírka?

Doporučené množství slámy pro jezírka s hloubkou 1,5 m je 16 g/m³.

V jaké podobě najdeme ječnou slámu?

  • Balíky lisované slámy – Jsou to sušená stébla, která jsou v síťovaném balení. Při použití ječné slámy do rybníku je důležité dávat pozor, aby nebyla sláma chemicky ošetřena. Mohlo by dojít k zavlečení nechtěných postřiků do vody.
  • Extrakt z ječné slámy – většinou v kapalném skupenství. Je to výtažek. Používá se smíchaný s vodou. Klasicky jako jiné preparáty na vodní bázi.

Jak pracuje ječná sláma a ječný extrakt?

Sláma z ječmene

Ve vodě se rozkládá a kvasí. Tyto procesy jsou závislé zejména na teplotě vody. Rozklad slámy v zahradním jezírku může trvat od 3 týdnů až 3 měsíců. Při kvašení vznikají látky, které udržují správné hodnoty vody, aby nedocházelo k většímu bujení řas.
Vzniklé bakterie ubírají z vody fosfor, který potřebují řasy pro kvetení. Produkují se přirozené antibiotické látky z rozkládající se slámy nebo přítomnost fenolových látek. Vznikají kyslíkové radikály.
Je to soubor mnoha látek, které pracují společně. Účinek není okamžitý, jako u algicidních přípravků, ale dlouhodobý.
Nevýhodou je, že se musí po určité době sláma z vody vytáhnout, aby nedošlo při přílišném rozkladu naopak ke kažení vody a ukládání organické hmoty na dno jezírka.

Ječný extrakt

Extrakt z ječmene se vyrábí ve vysokých koncentracích. Nezpůsobuje ve vodě rozklad. A jeho nástup je mnohem rychlejší než při použití balíků. Změny můžete sledovat po 2 – 4 týdnech v letních měsících, kdy je voda teplejší a po 4 – 6 měsících při použití ve chladnější vodě.

Je ječná sláma bezpečná pro ryby v zahradním jezírku?

Žádné negativní účinky ječné slámy na život v jezírku nebo rybníku nebyly zjištěny. Ječná sláma a její rozkladné procesy ve vodě i ječný extrakt jsou pro ryby i bezobratlé živočichy v jezírku naprosto bezpečné.

Veronika Jadrná