Úvod » Slovník pojmů » L » Lakmusový papírek

Co je lakmusový papírek?

Lakmusový papírek slouží k určení hodnoty pH. Tento filtrační proužek papíru nese název lakmusový, protože je napuštěn roztokem lakmusu. Papírek obsahuje acidobazické indikátory, což jsou barviva, která dokáží změnou zabarvení reagovat na určitou hodnotu pH. Pokapáním lakmusového papírku dojde k zabarvení, které indikuje, jaká je hodnota pH roztoku.

Co znamená lakmus?

Slovo lakmus se do našich končin doneslo z němčiny. Svůj původ má ale v Nizozemsku – lecmeos. Vzniklo spojením slov lecken (kapat nebo stékat) a moes (kaše). A označuje směsi přírodních barviv z různých druhů lišejníků.

Příklady acidobazických barviv

 • Barvivo obsažené v černém čaji – pokud se do čaje přidá citrón, barvivo v něm zareaguje na kyselost a změní barvu na světlejší.
 • Barvivo obsažené v červeném zelí – pokud se do barviva z červeného zelí přidá nějaká kyselina, změní se výsledná barva na červenou. Přidáním zásady se změní barva na zelenou.
 • Fenolftalein – bezbarvý se mění po přidání zásady na fialovo.
 • Methylčerveň – žlutá po přidání kyselosti přechází do červené.

Jak funguje indikační lakmusový papír?

Nejprve se musí ponořit papírek do kapaliny. Barva lakmusového papírku se pak mění v závislosti na hodnotách pH obsažených ve zkoumaném roztoku.

Lakmusový papírek je napuštěn různými acidobazickými indikátory pevně umístěných na papírku, aby pojmuly celou stupnici pH. Pokud jsou správně zvolena barviva, (musí se zde brát v potaz rozmezí jejich přechodu s ohledem na jejich barvu). Roztok pak způsobí změnu zabarvení papírku podle daných pravidel. Určitá barva pak odpovídá jedné určité hodnotě pH.

Kdy použít lakmusové papírky na měření pH?

Použití lakmusových papírků v neodborném domácím prostředí má mnoho využití. Indikačním lakmusovým papírkem lze měřit i v plynech, ale je nutné papírek navlhčit.

 • Měření hodnoty pH v bazénech. Na získané hodnotě pH závisí čistota vody v bazénu a její nezávadnost.
 • Měření hodnoty pH v zahradních jezírcích. Na získaných hodnotách pH se určuje, zda je voda pro ryby vhodná, zda neindikuje podmínky pro zvýšený růst řas. Více o pH v zahradním jezírku.
 • Měření pH v lidském těle. Kyselé nebo zásadité hodnoty pH v našem těle mají vliv na fungování organismu.

Barevná stupnice pH

Stupnice má hodnoty od 0 – 14.

 • Nultá hodnota je červená a znamená nejvyšší kyselost zkoumaného roztoku.
 • Zelená je pH ve středu stupnice a je neutrální 7.
 • Fialová je z druhého konce stupnice a její hodnota je 14. Zásada.
 • Barvy potom přecházejí od červené -> přes světle červenou -> oranžovou -> žlutou -> žlutozelenou -> zelenou -> zelenomodrou -> modrou -> světle fialovou -> fialovou.
Veronika Jadrná