Úvod » Slovník pojmů » K » Kořenová filtrace

Co je kořenová filtrace?

Kořenová filtrace slouží jako čistička vody. Jedná se o ekologické a zároveň ekonomické vyčištění vody. Nejčastěji se kořenová čistička využívá v obytných domech, ale může být zbudována pro celé vesnice. V těchto případech se nazývá spíše kořenová čistička, jelikož zbavuje nečistot odpadní vodu. Ekonomické výhody spočívají v minimálním množství vložené energie na čištění vody. Kořenová filtrace může být alternativou k filtračním zařízením v jezírku, ale obnáší jisté nevýhody.

Jak funguje kořenová čistička odpadních vod?

V kořenových čističkách hrají nejdůležitější roli bakterie. Kořeny rostlin se na filtraci podílejí asi jenom z 10%. Dalšími složkami jsou štěrk a substrát, ve kterém probíhají biologické reakce, které pomáhají čistit odpadní vodu.

V systému kořenové čističky dochází k několika fázím:

 • Předčištění – mechanické filtrování nečistot za přítomnosti bakterií.
  • U soukromého bydlení probíhá tento krok v septiku. Ten je zpravidla uzpůsoben do několika komor, aby došlo k řádnému oddělení nečistot.
  • U vesnický čističek pro více domácností se předčišťuje v česlech. Štěrbiové nádrže, Anaerobmí separátory, pískové a štěrkové filtry.
 • Kořenové čištění – mechanické filtrování nečistot štěrkem a pískem a odebírání škodlivých látek kořeny rostlin. Odstraňován dusík a fosfor.

Jaké jsou výhody kořenové čističky?

 • Ekonomické výhody – nízká spotřeba energií.
 • Ekologické výhody – využívá přírodních procesů čištění.
 • Minimální údržba.
 • Mohou se používat běžné prostředky v domácnosti.
 • Vytváří estetické zákoutí s kvetoucími rostlinami.
 • Netrpí nestálým přítokem vody.

Jaké jsou nevýhody kořenové čističky?

 • Vyžaduje relativně velký prostor na její zbudování.

Jak funguje kořenová filtrace v jezírku?

Znečištěná voda z jezírka je odváděna mimo jezírko. V místě, kde se shromažďuje je nádrž osázená rostlinami, které svými kořeny vodu filtrují, čistí. Množství rostlin potřebných pro čištění se liší podle velikosti jezírka a míře znečištění, které ovlivńují hlavně ryby.

Jaké jsou výhody kořenové filtrace?

 • Minimální náklady na provoz.
 • Minimální ekologický dopad na životní prostředí.

Jaké jsou nevýhody kořenové filtrace?

Dlouhodobě neudržitelné čištění vody.

 • Rostliny po čase přestanou z vody odebírat živiny. Musely by se neustále stříhat.
 • Odumírající kořeny produkují látky – amoniak, dusitany, které se dostávají zpět do vody a znečišťují ji.
 • Použití kačírku jako substrátu, ve kterém rostliny koření je naprosto nesmyslné, protože se časem zanese a nelze ho vyčistit. Tudíž dochází ke ztrátě funkčnosti filtrace. Toto lze obejít použitím výsadbových košů, do kterých se rostliny položí a následně mohou vyndat. A místo kačírku použít velké kameny.

Jaké rostliny se používají do kořenové filtrace?

Jedná se o rostliny, které dobře snášejí vlhko a mokro. Kosatec je rostlinou vhodnou do kořenových čističek. Vrbice, blatouch, šmel, tužebník, rákos (má ale relativně agresivní kořenový systém), orobinec, vrbina, tráva ostřice, skřípinec.

Veronika Jadrná