Úvod » Slovník pojmů » K » Kulový ventil

Co je kulový ventil?

Kulový ventil řídí průtok kapaliny, která jím protéká. V těle ventilu je zabudována dutá koule, která se pomocí páky, šnekového převodu, motýlkem nebo elektropohonu otáčí a tím buď dovoluje vodě proudit nebo naopak otočením o 90° průchod uzavře. Je možné průtok částečně regulovat, a to pootočením pák do polohy např. 60°. Kulový ventil může propouštět různá média – kapaliny, páru, stlačený vzduch.

Jaké jsou druhy kulových kohoutů?

Kulové ventily se dají dělit podle různých parametrů. Podle průtoku, velikosti, materiálu, ze kterého je vyroben, účelu použití.

Kulové ventily podle průtoku

Kulové ventily mohou být buď plnoprůtokové nebo s redukovaným průtokem.

 • Plnoprůtokové – v kouli uvnitř ventilu je stejný otvor, jako je průměr trubek. Proto nedochází při průtoku kapalinou k žádné tlakové ztrátě.
 • Redukovaný průtok – koule ve ventilu má otvor menší, než je průměr potrubí. Tyto kulové ventily jsou cenově výhodnější, ale dochází ke tlakové ztrátě.

Kulové ventily podle materiálu

Kulové ventily se vyrábí z mosazi, litiny, nerezové oceli nebo kombinace mosazi a PPR (polypropylenu) či PVC.

 • Mosazné kulové ventily – rozvody teplé a studené užitkové vody. Rozvody ústředního vytápění.
 • Litinový kulový ventil – přírubové ventily, i větších rozměrů. I pro průmyslové použití.
 • Nerezový kulový ventil – pro použití s médii, které by jiné materiály svým působením poškodily. Rozpouštědla, paliva, agresivní média.
 • PPR kulový ventil – většinou v kombinaci s mosazí, která může být pochromovaná, nebo za použití teflonu. Varné šroubení, plastové tělo a koule je mosazná. Použití pro rozvody teplé a studené vody, pro ústřední i podlahové topení, rozvody vzduchu.
 • PVC kulový ventil – použití u tlakových bazénových čerpadel.

Kulové ventily podle množství vývodů (přívodů)

 • Dvoucestný kulový ventil – je zde přímé vedení média. Z jedné strany je přítok a ze druhé hned odtok.
 • Třícestný kulový ventil – kulový ventil se třemi cestami rozděluje koule, ve které jsou otvory do tvaru písmene “L” nebo “T”. Umožňuje výtok dvěma různými cestami.
 • Kulový ventil s vypouštěním – používá se jakou uzavírací armatura v rozvodech pitné i užitkové vody. Vypouštěcí ventil je připojen přírubou nebo závitem.

Kulové ventily podle velikosti

Kulové kohouty mohou být s vnitřním nebo vnějším závitem. Podle typu připojení se vyrábějí ve velikostech ¼”, ⅜”, ½”, ¾”, 1”, 5/4”, 6/4”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”.

Kulové kohouty dle provedení nebo užití

Kulové ventily se liší v provedení a tím pádem i možností použití.

 • Napouštěcí ventily,
 • ventily s vypouštěním
 • ventily s odvodněním,
 • ventily s filtrem,
 • kohouty se šroubením,
 • mrazuvzdorné kohouty,
 • ventily k vodoměru,
 • zahradní,
 • ventily s pohonem,
 • s teploměrem,
 • kohouty s dvojitou ucpávkou,
 • kohouty se dvěma vývody,
 • ventily trojcestné.
Veronika Jadrná