Úvod » Slovník pojmů » R » Regenerační zóna v jezírku

Co je regenerační zóna?

Regenerační zóna tvoří podstatnou část přírodního jezírka. Odděluje se od užitkové zóny. Mezi oběma zónami voda cirkuluje. Regenerační zóna může zabírat až ⅔ celé plochy jezírka. Vyznačuje se relativně malou hloubkou – nejvíce 1 m. A osázením vodními rostlinami. Na této ploše je kačírek, do kterého se rostliny vsazují.

Proč je třeba v přírodním jezírku regenerační zóna?

V přírodním jezírku není připojeno žádné filtrační zařízení. Voda je čištěna pouze kořeny rostlin, které jsou v regenerační zóně usazeny. Jelikož spotřebovávají z vody živiny, které by jinak dávaly život řasám, které by jezírko udělaly nevhodným místem pro koupání.

Jaké rostliny se vysazují do regenerační zóny?

Rostliny v regenerační zóně fungují jako kořenová filtrace. Pro rostliny je třeba připravit na živiny chudé podloží, aby si co nejvíce živiny musely obstarat z vodního sloupce. Rostliny, které svými kořeny vodu pročišťují mohou být:

  • kosatec,
  • rákos,
  • ostřice,
  • vrbina,
  • skřipinec.
Veronika Jadrná